My Photo

4 月 2017

週日 週一 週二 週三 週四 週五 週六
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Visitor Map

« 我是誰? | Main | »

08/01/2016

Comments

Havefun

「超越年紀」

不 老 的 心 !

范现梁

你可以通过下列方式与我联系:
1,电子邮件:1451058379@qq.com
2,移动电话:13631395606
或者你认为其他联系方式,可以在这里回复我,我会尽量配合。在没有收到你的上面两张方式与我联系之前,我会隔天或者隔几天翻墙来这里看(我从大陆通过朋友发的)盼望;祝安。

The comments to this entry are closed.